Kurz staré hudby

Kurz staré hudby pro zpěváky a korepetitory

Version:1.0 StartHTML:0000000228 EndHTML:0000095424 StartFragment:0000013180 EndFragment:0000095388 SourceURL:file://localhost/Users/Silva/Desktop/Kurz%20star%C3%A9%20hudby%20pro%20zp%C4%9Bv%C3%A1ky%20a%20korepetitory.doc

Letní kurz zpěvu:

Kurz staré hudby pro zpěváky a korepetitory

HLAS A DECH, VOLNOST MÍSTO NÁSILÍ, CIT MÍSTO SENTIMENTU

ZA POZNÁNÍM ITALSKÉ BAROKNÍ ÁRIE

8. 7.–14. 7. 2013

Mlýn Osvračín, okres Domažlice

 

Hlas je znějící výdech. Plyne-li dech přirozeně, je přirozený a zdravý i hlas. Dech i zpěv je dán každému. Lidem však mnohdy ve spontánním projevu něco brání a zpěv nejde tak, jak by si přáli. Před 2. světovou válkou v Budapešti rozvinul profesor Szamosi spolu s paní Terezií Blumovou metodu, jak prostým způsobem – blokováním svalů, které se podvědomě napínají a brání volnému výdechu, resp. zpěvu – umožnit návrat ke spontánní, zdravé funkci hlasu. Je to ozdravný a osvobozující proces, protože s uvolněným výdechem hlas optimálně, bez jakéhokoli tlaku, rezonuje, jeho vibrace prospívají celému organizmu i duševnímu rozpoložení…”

Čtyři z bývalých dlouholetých žáků paní Blumové, kteří dnes v různých částech Evropy pokračují ve výuce touto metodou, se budou v druhém červencovém týdnu intenzivně věnovat zpěvákům, kteří mají zájem o poznání svého přirozeného hlasu a zároveň jsou zájemci o starou hudbu. Kurz nabízí zpěvákům a korepetitorům příležitost rozvinout znalosti a pochopení italské barokní árie, která je nejdůležitějším žánrem vokální hudby 17. a 18. století. Účastníci si mohou přinést výběr ze svého vlastního repertoáru, ale podstatná část výuky bude zaměřena na italské baroko prostřednictvím rukopisu „Estensische Musikalien 179” (Ms. E. M 179) z Este Music Collection rakouské Národní knihovny. Zájemci dostanou k dispozici notový materiál s dostatečným časovým předstihem, po zeregistrování do kurzu. Kurz pro korepetitory se bude především zabývat hrou z figurálního basu (standartní barokní praktiky záznamu bassa continua), pro kterou je jistá elementární znalost harmonie potřebná, stejně jako pokročilý stupeň hry na klavír.

Výuka bude probíhat v českém, anglickém a italském jazyce v pozoruhodném prostředí nově restaurovaného mlýna v obci Osvračín, bližší informace o ubytování i o kurzu na www.mlyn-osvracin.cz. Závěrečný koncert se bude konat v nedalekém kostele sv. Jakuba Staršího ve Staňkově. Případní zájemci si mohou s majiteli mlýna vyzkoušet práci s keramikou.

Lektoři: James Gray, klavírista, kontratenor, Pavla Kšicová, mezzosoprán, Markéta Malcová, mezzosoprán, www.marketamusic.ie a Jana Lewitová, mezzosoprán, www.janalewitova.cz jako host

Kurzovné

 • 5000,- Kč  (€200), účastníci z České a Slovenské republiky mohou díky Nadaci „Život umělce“ hradit sníženou sazbu 3.900 Kč.

Kurzovné zahrnuje

 • Každodenní individuální lekce s jedním z učitelů
 • Volný přístup do všech tříd
 • Sólové korepetice (James Gray)
 • Každé odpoledne – dvouhodinové kolektivní „hudební sdílení“ (všichni žáci i učitelé společně).
 • Účast na závěrečném koncertě ve staňkovském kostele, který se bude konat v neděli 14. 7. v 15 hodin

Certifikát o absolvování kurzu

 • (Případní zájemci se mohou zapojit do každodenní výuky základů Chi-Gong/Tai-Chi, starého čínského umění, které napomáhá proudění energie a celkové relaxaci – Robbie Byrne)

Kontakt pro veškeré praktické informace: Jana Vacíková, j.vacikova@volny.cz, 604319122

 

Pavla Kšicová, mezzosoprán

Jana Lewitová,mezzosoprán Markéta Malcová,mezzosoprán James Gray, klavírista, kontratenor www.janalewitova.cz www.marketamusic.ie

 

Podmínky účasti

 

 • Rozdělení studentů k jednotlivým kantorům se uskuteční během prvního dne kurzu na základě vzájemného poznání a oboustranné dohody. Naše předběžné doporučení je následující: Hlasová technika – začátečníci /uvolnění, dech/: Pavla Kšicová, Jana Lewitová; Hlasová technika – pokročilí: Markéta Malcová; Hudební interpretace pro zpěváky a korepetitory: James Gray.
 • Po obdržení vaší přihlášky vás požádáme o zaplacení ZÁLOHY na kurzovné ve výši 2.500,- Kč/ €100, na jejímž základě budete zaregistrován/a. Záloha vám bude vrácena, zrušíte-li účast do 30. 4. 2013. Po tomto datu je záloha nevratná.
 • DOPLATEK je nutno zaplatit do 15.6.

 

 

Doprava a ubytování

 

 • Přímým autobusem z Prahy nebo Plzně do Staňkova, odkud vás vyzvedneme autem.
 • 320,- Kč (€13) za noc, možno platit až v den příjezdu www.mlyn-osvracin.cz
 • V objektu je plně vybavená kuchyně (s plynovým sporákem, rychlovarnou konvicí), ve vsi restaurace a obchod.

Kontakt

 

Česká RepublikaJana Vacíková, Hlohová 37, 345 61, pošta Staňkov   j.vacikova@volny.cz

mobil: 00420 604 319 122 (praktické dotazy, odeslání přihlášky)

 

Irsko Markéta – mobil: 00353 87 7474 676 marketamalcova@yahoo.com

 

Itálie James (dotazy pro korepetitory) horti.annalenae@gmail.com

 

PŘIHLÁŠKA k hudebnímu kurzu/ APPLICATION for  the music workshop

Mlýn Osvračín / Mill Osvračín, Czech Republic

 • Uzávěrka pro podání přihlášky je 31. 5. 2013 / Deadline for sending the application is 31st May 2013.

 

 • ·Top of Form
Jméno/Name: Vyplňte, prosím. Příjmení/Surname: Vyplňte, prosím.
Datum narození/Date of birth: Vyplňte, prosím. Email: Vyplňte, prosím.
Národnost/Nationality: Vyplňte, prosím.
Hlasová skupina/Voice type Vyplňte, prosím. Jazykové znalosti/ Language skills:
Telefon/Phone: Vyplňte, prosím.Vyplňte, prosím. Platba/Payment Kc,- / € Vyplňte, prosím.
 

Adresa/Address:

Ulice/Street: Město/City PSČ/Post code: Stát/Country:
Vyplňte, prosím. Vyplňte, prosím. Vyplňte, prosím. Vyplňte, prosím.
Chtěl/a bychstudovat:
/ I would like to study:
Zpěv/Singing               Klavírní doprovod/Piano accompaniment 

 

Zaškrtněte v případě, že jste v sólovem zpěvu začátečník./Mark if you are a beginner at solo singing. 

 

 

V případě, že máte ukončené hudební vzdělání, uvedte jaké/If you have undertaken musical training, please give the details:
Škola/School Od – do/From-to Pedagog/Instructor:
Vyplňte, prosím.
Jiné hudební zkušenosti/Other musical experience:
 

 

2 volitelné skladby, na kterých byste během kurzu také rádi pracovali, pokud možno barokní (není podmínkou) 

2 pieces of your own choice you would also wish to work on during the course, preferably baroque (not a condition)

1. Je vyžadovánahodnota.
2.
Musítesouhlasit s pravidly.Přihlašuji se tímto k aktivní účasti na pěveckých kurzech a souhlasím s jejich podmínkami./
I hereby apply for active participation in music workshop and accept the terms and conditions thereof. 

 

Zálohu zašlete na následující číslo konta:/The deposit to be paid to the following account numbers:

CZK (Koruny): Česká Spořitelna: číslo účtu: 0471082073/0800, variabilní symbol: datum narození účastníka (den, měsíc, rok).

€ (Euros): Uni Credit Bank: account number: 2105745243, IBAN: CZ11  2700  0000  0021  0574  5243, SWIFT: BACXCZPP, variabil symbol: date of birth of attendant  (day, month, year).

 

 

 

 

 

James Gray vystudoval klavír v Londýně s Tamas Vesmas a Maria Curcio a ve studiích pokračoval na AMU v Praze s Ivanem Moravcem. Dále studoval na italské státní stipendium na Londýnské Královské akademii hudby a pokračoval ve „Studijním centru renesanční hudby“, (Centro Studi Musicali Rinascimentali) ve Florencii. Získal diplom bakaláře na „Otevřené univerzitě“ (The Open University), kde následně dokončil studium jako magistr společenských věd ve specializaci na florentskou hudební kulturu 19. století. Okruh Jamesova specifického zájmu zahrnuje: florentské monody; anglický ayre/kavalírské písně; francouzské melodie z konce 19. století; anglické písně 20. století; (klasický) Ragtime.

James působil jako hostující dirigent u Pražských madrigalistů v letech 1980-81 (Berlín-TV debut 1981) předtím, než se přestěhoval do Německa, kde pracoval jako korepetitor v Národním Divadle v Mannheimu. Jamesův přesun do Itálie byl odrazem jeho vzrůstajícího zájmu o italskou barokní hudbu a dřívější působení na La Chaise-Dieu Festival  1984, (který přenášela francouzská televize) a na třístém výročí Domenica Scarlattiho v roce 1985 (Rozhlas Madrid, španělská televize) ho vedly k pravidelnému působení ve Střední Evropě. Jamesovy nahrávky zahrnují: Domenico Scarlatti „Nepublikované kantáty“; Monteverdi „Lamentod’Arianna“ atd. („Grand Prix“ Académie du Disque Français); Benedetto Marcello „Nepublikované vokální práce“.

James je dirigentem Horti Annalenae (1989) (baroko) a vedoucím Mayfair Quartet/Quintet (2004/2012) (Ragtime). V roce 2012 založil Piccadilly Piano Quintet – dříve Quintetto AKHAR, spolu s nímž byl odměněn „Velkou cenou cti“ za komorní hudbu na 85. Mezinárodní soutěži hudby Léopolda Bellana v Paříži.

V roce 1994 byl spoluzakladatelem orchestru mladých L’Orchestra Sinfonica di Firenze (generální tajemník 1994-97) a v letech 1995-2002 byl pověřen vokální studií v Institutu Diocesano di Musica Sacra. Je varhaníkem v bazilice Svatého Ducha ve Florencii (od r. 2008) a byl uměleckým vedoucím Organa sonent! v Palazzo Pitti (2008-2011).

Mezzosopranistka Pavla Kšicová studovala klasický zpěv u profesorky Olgy Poštové – Putzkerové a profesorky Terezy Blumové. Klavírní hře se věnovala u profesorky Lenky Doubravové. Pěveckou dráhu zahájila koncertním turné po Španělsku, kde zpívala sólový part v Dvořákově mši D-dur pod taktovkou Miroslava Košlera. Působila v souborech Čeští madrigalisté a Pražští madrigalisté. V letech 1985 – 1992 byla členkou Pražského filharmonického sboru, kde měla možnost účinkovat pod vedením předních světových dirigentů. V roce 1990 se stala zakládající členkou Pražského komorního sboru. Od roku1993 se začala věnovat výhradně sólovému zpěvu. Spolupracovala s Pražským komorním orchestrem, orchestrem Virtuosi di Praga, spoluzaložila soubor Mysterium musicum. S Francouzskou versailleskou operou nastudovala díla M. A. Charpentiera, sólové party řady oratorních děl ztvárnila na mnoha vystoupeních doma i v zahraničí. Natočila řadu snímků pro Český rozhlas, Českou televizi a několik CD. Pravidelně spolupracuje se souborem Ars instrumentalis pragensis.

Těžištěm umělecké činnosti Pavly Kšicové je barokní hudba – Telemannn, Bach, Handel, Vivaldi, Zelenka, Brixi a je rovněž interpretkou romantických písní Dvořákových či jidiš písní. Spolupracuje také s našimi soudobými skladateli, Zdeňkem Pololáníkem, Jitkou Koželuhovou, dlouhodobě pak s Václavem Hálkem. V minulosti spolupracovala se skladateli Petrem Ebenem a Klementem Slavickým. V průběhu osmiletého studia zpěvu u profesorky Terezy Blumové, měla možnost seznámit se s hlasovou rehabilitační metodou profesora Szamosiho. Tato speciální pěvecká technika napomáhá – mimo jiné – neinvazivní cestou řešit některá funkční onemocnění hlasového aparátu. Její užití v pedagogické praxi umožňuje žákům správné používání hlasu při pěveckých výkonech a napomáhá omezení rizik vzniku hlasových poruch. Pomocí této metody vyučuje nyní na dvou hudebních školách.

V roce 2006 ukončila dvouleté studium pedagogiky, psychologie, metodiky zpěvu a sbormistrovství na pražské AMU. Její závěrečná práce se zabývala právě tématem hlasové rehabilitace. Výuce zpěvu se věnovala na Vyšší pedagogické škole ve Sv. Janu pod Skalou a tři roky vedla hlasovou výchovu chlapeckého sboru Pueri cantate. Od roku 2007 vyučuje sólový zpěv v ZUŠ Kralupy nad Vltavou a od roku 2011 v ZUŠ Vrané nad Vltavou. Na obou školách je sbormistryní dětských pěveckých sborů.

Kontaktní adresa:       Keplerova 12, Praha 1, 118 00.          Tel,(Fax):        +420 284 861 943

Mobil:                +420 721 390 898

E-mail:   ksicova@centrum.cz