Letak cesky 2014

Prihlaska

PŘIHLÁŠKA k hudebnímu kurzu/ APPLICATION for  the music workshop

Mlýn Osvračín / Mill Osvračín, Czech Republic

  • Uzávěrka pro podání přihlášky je 30. 4. 2014 / Deadline for sending the application is 30th April 2014.

 

  • ·Top of Form
Jméno/Name: Příjmení/Surname:
Datum narození/Date of birth: Email:
Národnost/Nationality: Jazykové znalosti/ Language skills:
Hlasová skupina/Voice type
Telefon/Phone: Platba/Payment Kc,- / €
 

Adresa/Address:

Ulice/Street: Město/City PSČ/Post code: Stát/Country:
Chtěl/a bychstudovat:
/ I would like to study:
Zpěv/Singing 

Klavírní doprovod/Piano accompaniment

 

Zaškrtněte v případě, že jste v sólovem zpěvu začátečník./Mark if you are a beginner at solo singing. 

 

 

V případě, že máte ukončené hudební vzdělání, uvedte jaké/If you have undertaken musical training, please give the details:
Škola/School Od – do/From-to Pedagog/Instructor:
Jiné hudební zkušenosti/Other musical experience:
Letní kurz zpěvu:

Kurz staré hudby pro zpěváky a korepetitory

HLAS A DECH, VOLNOST MÍSTO NÁSILÍ, CIT MÍSTO SENTIMENTU

2.8.–10. 8. 2014

Mlýn Osvračín, okres Domažlice

“Hlas je znějící výdech. Plyne-li dech přirozeně, je přirozený a zdravý i hlas. Dech i zpěv je dán každému. Lidem však mnohdy ve spontánním projevu něco brání a zpěv nejde tak, jak by si přáli. Před 2. světovou válkou v Budapešti rozvinul profesor Szamosi spolu s paní Terezií Blumovou metodu, jak prostým způsobem – blokováním svalů, které se podvědomě napínají a brání volnému výdechu, resp. zpěvu – umožnit návrat ke spontánní, zdravé funkci hlasu. Je to ozdravný a osvobozující proces, protože s uvolněným výdechem hlas optimálně, bez jakéhokoli tlaku, rezonuje, jeho vibrace prospívají celému organizmu i duševnímu rozpoložení…”

Dva z bývalých dlouholetých žáků paní Blumové, kteří dnes v různých částech Evropy pokračují ve výuce touto metodou, se budou v prvním srpnovém týdnu intenzivně věnovat zpěvákům, kteří mají zájem o poznání svého přirozeného hlasu a zároveň jsou zájemci o starou hudbu. Jedná se o kurz hlasové techniky a interpretace především rané arie a oratoria, ale bude zde příležitost i pro širší vokální tvorbu a v neposlední řadě nabídne i prostor pro sborové party. Účastníci si přinesou výběr 3 až 4 skladeb z vlastního sólového repertoáru, sborový materiál obdrží na začátku kurzu.

Kurz pro korepetitory se bude především zabývat hrou z figurálního basu (standardní barokní praktiky záznamu bassa continua), pro kterou je jistá elementární znalost harmonie potřebná, stejně jako pokročilý stupeň hry na klavír.

Výuka bude probíhat v českém, anglickém a italském jazyce v pozoruhodném prostředí krásně restaurovaného mlýna v obci Osvračín, bližší informace o ubytování na www.mlyn-osvracin.cz. Závěrečné koncerty se budou konat v osvračínském kostele Narození Panny Marie a v nedalekém kostele sv. Jakuba Staršího ve Staňkově. Případní zájemci si mohou po dohodě s majiteli mlýna vyzkoušet práci s keramikou.

Lektoři: James Gray, klavírista, kontratenor

Markéta Malcová, mezzosoprán www.marketamusic.ie

Kurzovné

  • 5000,- Kč  (€200), účastníci z České a Slovenské republiky mohou požádat v přihlášce pořadatele o sníženou sazbu 4000 Kč díky Nadaci Život umělce“. Na tuto sazbu není automatický nárok.
  • Záloha 2500,- Kč (€100) musí být uhrazena nejpozději do 30. května. Odevzdáním přihlášky a zaplacením zálohy se stanete právoplatným účastníkem kurzu, místa jsou početně omezena.

Kurzovné zahrnuje

  • Každodenní individuální lekce hlasové techniky (Markéta Malcová)

(otevřeně přístupné třídy)

  • Každodenní sólové korepetice (James Gray)
  • Každý večer kolektivní „hudební sdílení“ – sólové i sborové (všichni žáci a učitelé společně)
  • Aktivní účast na závěrečných koncertech v osvračínském a staňkovském kostele, které se budou konat v sobotu 9. 8. v 17:00 a v neděli 10. 8. v 15 hodin
  • Certifikát o absolvování kurzu

Kontakt pro veškeré praktické informace a přijímání přihlášek:

Jana Vacíková, j.vacikova@volny.cz, 604319122

 

 

2 volitelné skladby, na kterých byste během kurzu také rádi pracovali, pokud možno barokní (není podmínkou) 

2 pieces of your own choice you would also wish to work on during the course, preferably baroque (not a condition)

Budu bydlet ve mlýně (pokud toto zaškrtnete, budete mít provedenou rezervaci ubytování)
Musítesouhlasit s pravidly.Přihlašuji se tímto k aktivní účasti na pěveckých kurzech a souhlasím s jejich podmínkami./
I hereby apply for active participation in music workshop and accept the terms and conditions thereof. 

 

Zálohu zašlete na následující číslo konta:/The deposit to be paid to the following account numbers:

CZK (Koruny): Česká Spořitelna: číslo účtu: 0471082073/0800, variabilní symbol: datum narození účastníka (den, měsíc, rok).

€ (Euros): Uni Credit Bank: account number: 2105745243, IBAN: CZ11  2700  0000  0021  0574  5243, SWIFT: BACXCZPP, variabil symbol: date of birth of attendant  (day, month, year).