keramická dílna

Keramická dílna – možnost keramických kurzů pro začátečníky i mírně pokročilé – min. počet 3 osoby

kurz obsahuje:

seznamení s materiály
modelování
plátování
točení na kruhu
a jiné